Hlavní činnost

Hlavní činností společnosti je zavádění institutu rozhodčího řízení do Vaší firmy. V době dnešní značně uvolněné platební morálky a praktické nemožnosti vynucení si plnění dluhů u českých soudů je právě rozhodčí řízení jednoduchou preventivní cestou (na rozdíl od různých - a pro Vás vždy finančně ztrátových - nabídek odkupu, restrukturalizace či vymáhání pohledávek), jak velmi rychle (cca 1-3 měsíce) a levněji než u českých soudů (poplatek 3%), získáte exekuční titul na dlužníka, který plně nahrazuje zdlouhavě vydávané rozsudky obecných soudů a na základě kterého lze vést okamžitě exekuční řízení na majetek dlužníka.

Podstatou je ošetření smluv o dodávkách zboží či služeb resp. obchodních podmínek tak, aby řešení případných majetkových sporů bylo vyňato z pravomoci soudů (zdlouhavý a finančně náročný proces) a bylo podřízeno arbitráži (rozhodčímu řízení) dle zákona č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, s výsledky uznávanými mezinárodně.

Chceme zdůraznit, že v případě spolupráce s naší firmou, která práci rozhodců organizačně a administrativně zabezpečuje, není rozhodčí řízení spojeno s žádnými dopředu placenými poplatky či povinnostmi z Vaší strany.

© 2004 - 2018 Honesta, s.r.o., created by Ondřej Peřina, PB software